De Spidergraph

De waarde van de spidergraph is tweeledig. Enerzijds is het een hulpmiddel om het gesprek over opgave en ambitie gestructureerd te voeren aan de hand van de voor de kwaliteit van het eindresultaat belangrijke begrippen. Anderzijds is de spidergraph een verbeelde ambitie en daarmee de gezamenlijk bepaalde maatstaf waar alle ontwerpbeslissingen aan getoetst kunnen worden. Het ideale middel om regelmatig te controleren of het ontwerp wel op koers ligt.