Functional ambiance in het jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2013

Zaterdag 14 december is in Arnhem het jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw gepresenteerd. Het jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2013 – dat in coproductie met Blauwe Kamer tot stand komt – brengt de beste, mooiste en meest voorbeeldige plannen, projecten en studies in beeld, aangevuld met essays over de belangrijkste ontwikkelingen en tendensen in de vakgebieden.

Het is een hele eer om te mogen vermelden dat ook Functional Ambiance is opgenomen in het jaarboek. Via de website van het jaarboekLS is het te verkrijgen.

Op naar de levendige stadsstraat

De webinar Functional Ambiance die op 27 november is gehouden was voor ons een groot succes. Er waren veel volgers achter de computer, de zaal zat vol en de vragen via twitter kwamen goed op gang. Zelfs vanuit Amerika, Zweden en Duitsland waren computers ingelogd om op deze website naar de webinar te kijken.

Maar hoe nu verder, het moet niet alleen blijven bij een webinar, het moet niet blijven bij theorie. Het is nu tijd om de methode echt toe te passen in uw praktijk. Wij kunnen ons voorstellen dat zo’n eerste keer lastig is. Daarom zijn wij natuurlijk bereid om te helpen waar dat kan. Dus als u meer uitleg wil, hulp wil bij het gebruiken van de methode etc etc. schroom dan niet om met ons in contact te komen. U kan mailen naar functionalambiance@hr.nl of bellen met 010 – 7944853! Op naar de levendige stadsstraat!

Zwolle goes Functional Ambiance

De gemeente Zwolle gaat na, een lunch-lezing over Functional Ambiance, enthousiast aan de slag om een stadsstraat in de zone net buiten de binnenstad te onderzoeken met de FA methodiek. De FA methodiek wordt ingezet omdat het gaat om een complexe opgave in een echte stadsstraat. De straat heeft naast een belangrijke stroomfunctie, ook levendige plinten met zowel bestaande als (nog onbekende) toekomstige functies. De verwachting is dat de relatie tussen de beide zijden van de straat en ook de betekenis van deze stadsstraat als plek in de stad in de toekomst zal toenemen. FA gaat worden ingezet om een goede basis te leggen voor het ontwerp.

Onderzoek

Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Uit de praktijktesten is veel geleerd over de essenties van ‘Functional Ambiance’ en over hoe die te vertalen zijn in een ontwerp. Daarbij is het in iedere specifieke situatie met andere middelen zoeken naar een balans tussen het organiseren van de space of flows en het organiseren van de space of places. Net zo belangrijk is het vinden van een balans tussen het vastleggen van de formele relaties en het toestaan van informele relaties tussen verkeer en verblijf op de stadsstraat. Voor het trekken van eindconclusies is het echter nog te vroeg. Wel is duidelijk dat de openbare ruimte weer een bijdrage moet leveren aan stedelijkheid in plaats van er afbreuk aan te doen. De stadsstraat moet daarvoor dan wel anders ontworpen worden, op basis van een andere attitude. Te vaak wordt de actuele ontwerppraktijk namelijk gedomineerd door dictaten vanuit één van de ontwerpende disciplines. We hebben ontdekt dat velen dat inzien en dat er ook sprake is van een breed gedeelde wens om hier verandering in te brengen. Onze verwachting is dat de resultaten van het onderzoek kennis, inspirerende voorbeelden en middelen zullen aanreiken om transdisciplinair ontwerpen daadwerkelijk mogelijk te maken. Wordt vervolgd.