Onderzoek

Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Uit de praktijktesten is veel geleerd over de essenties van ‘Functional Ambiance’ en over hoe die te vertalen zijn in een ontwerp. Daarbij is het in iedere specifieke situatie met andere middelen zoeken naar een balans tussen het organiseren van de space of flows en het organiseren van de space of places. Net zo belangrijk is het vinden van een balans tussen het vastleggen van de formele relaties en het toestaan van informele relaties tussen verkeer en verblijf op de stadsstraat. Voor het trekken van eindconclusies is het echter nog te vroeg. Wel is duidelijk dat de openbare ruimte weer een bijdrage moet leveren aan stedelijkheid in plaats van er afbreuk aan te doen. De stadsstraat moet daarvoor dan wel anders ontworpen worden, op basis van een andere attitude. Te vaak wordt de actuele ontwerppraktijk namelijk gedomineerd door dictaten vanuit één van de ontwerpende disciplines. We hebben ontdekt dat velen dat inzien en dat er ook sprake is van een breed gedeelde wens om hier verandering in te brengen. Onze verwachting is dat de resultaten van het onderzoek kennis, inspirerende voorbeelden en middelen zullen aanreiken om transdisciplinair ontwerpen daadwerkelijk mogelijk te maken. Wordt vervolgd.