Zonering

Organisatie van functies en activiteiten in de straat.

De functies en activiteiten die plaats vinden in de straat kunnen op verschillende manieren een plek krijgen. De zonering bepaalt of de ruimtelijke activiteiten op een daarvoor autonome plek plaats vinden of dat er geen specifieke plek is aangewezen voor deze acitviteit.