Verweven

Tijdelijke samenkomst en menging van verkeersdeelnemers.

De mate van verweving is afhankelijk van de functie van de straat. Bij de ene straat kan het wenselijk zijn dat stromen en activiteiten strikt gescheiden zijn, terwijl een andere straat baat heeft bij veel gedeelde ruimte.