Net

De positie en het belang van de straat in het netwerk.

De positie van de straat in het grotere geheel en het belang van de straat als verbinding in het netwerk van de stad is van grote invloed op de mogelijkheden die er zijn voor herinrichting. Van stedelijk belang tot lokaal belang.