Stromen

De fluïditeit van verkeersdeelnemers in de langsrichting van de straat.

 De mate waarin stromen van mensen -met of zonder voertuigen- zich kunnen verplaatsen door de beschikbare gestelde ruimte heeft grote invloed op de sfeer in de straat. Stromen gaat dus zeker niet altijd over stromen van auto’s.