Clusteren

Activiteiten van sociale interactie en samenklontering van mensen.

De mate waarin ruimte wordt geboden voor clustering hangt direct samen met de mate waarin een straat gemaakt is om te passeren of te verblijven.